MYLOVE9X.ORG
thông báo
Bbcode thông dụng cho blog,sử dụng trong viết blog (không đánh dấu vào ô Allow HTML ) và gửi bình luận.
[b] in đậm[/b]
[i] in nghiêng [/i]
[u] gặch dưới [/u]
[br] xuống dòng Lấy những giá trị sau n=số, h=mã màu [size=nn] Text Size [/size]
[color=hhhhhh] chữ màu [/color]
[url] http://somot.hexat.com [/url] [url=http://somot.hexat.com] văn bản liên kết [/url]
Sử dụng biểu tượng vui nhưcác văn bản và bạn nhận được một liên kết cười :bomb: hoa thành [img]http://somot.hexat.com/Thu/favicon1.png[/img]= [url=http://somot.hexat.com][img][/img][/url]
= [email] your@mail.com [/email]
(c)=© (r)=® (tm)=™
Các bbcode có thể lồng vào nhau, ví dụ [b][u] in đậm và gạch dưới [/u][/b]
chú ý không phải [/b][/u] (sai)
s9yoona|anhtienfc|congtySMS|zinggiaitri
Liên hệ:01274907772
H'neng-Đắk Đoa-GiaLai
Email:nk2klovembl@gmail.com
CopyRight_Văn Hiếu™_© 2010

Insane